MENU
Tổng đài IP | Giải pháp Call Center cho doanh nghiệp
Tổng đài IP Zycoo T600
Tổng đài IP Zycoo T600

Tổng đài IP Zycoo T600

Tổng đài IP Zycoo T600 là một hệ thống tổng đài IP tiên tiến được thiết kế cho các doanh nghiệp yêu cầu hiệu năng cao và ổn định trong hệ thống viễn thông. CooVox-T600 cung cấp mọi thứ cần thiết để nâng cấp hoặc thiết lập hệ thống viễn thông IP mới

Xem thêm
Tổng đài IP Zycoo T200
Tổng đài IP Zycoo T200

Tổng đài IP Zycoo T200

CooVox-T200 là một hệ thống tổng đài IP linh hoạt và đáng tin cậy đi kèm với mọi tính năng hiện đại doanh nghiệp cần để thiết lập hoặc nâng cấp hệ thống viễn thông IP của mình. Tổng đài  được trang bị 100 máy nhánh và có thể hỗ trợ tới 80 cuộc gọi đồng thời

Xem thêm
Tổng đài IP Zycoo T100S
Tổng đài IP Zycoo T100S

Tổng đài IP Zycoo T100S

T100S là một mẫu hệ thống tổng đài IP-PBX được phát triển bởi Zycoo, nhà phát triển và sản xuất thiết bị điện thoại IP và các hệ thống liên quan hàng đầu. T100S là một phần của CooVox T-Series, một hệ thống truyền thông hợp nhất được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Xem thêm
Tổng đài IP Zycoo T100-A4
Tổng đài IP Zycoo T100-A4

Tổng đài IP Zycoo T100-A4

T100-A4 là một mẫu hệ thống tổng đài IP-PBX được phát triển bởi Zycoo, nhà phát triển và sản xuất thiết bị điện thoại IP và các hệ thống liên quan hàng đầu. T100-A4 là một phần của CooVox T-Series, một hệ thống truyền thông hợp nhất được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Xem thêm
Tổng đài IP Zycoo CooVox T100-A202
Tổng đài IP Zycoo CooVox T100-A202

Tổng đài IP Zycoo CooVox T100-A202

Zycoo T100-A202 là một mẫu hệ thống tổng đài IP-PBX được phát triển bởi Zycoo, nhà phát triển và sản xuất thiết bị điện thoại IP và các hệ thống liên quan hàng đầu. T100-A202 là một phần của CooVox T-Series, một hệ thống truyền thông hợp nhất được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Xem thêm
Tổng đài IP Zycoo CooVox T100-A220
Tổng đài IP Zycoo CooVox T100-A220

Tổng đài IP Zycoo CooVox T100-A220

Zycoo T100-A220 là một mẫu hệ thống tổng đài IP-PBX được phát triển bởi Zycoo, nhà phát triển và sản xuất thiết bị điện thoại IP và các hệ thống liên quan hàng đầu. T100-A220 là một phần của CooVox T-Series, một hệ thống truyền thông hợp nhất được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Xem thêm
Tổng đài IP Zycoo CooVox U100
Tổng đài IP Zycoo CooVox U100

Tổng đài IP Zycoo CooVox U100

Tổng đài IP Zycoo Coovox U100 được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và lớn có quy mô nhân viên lên tới 500 người.

Xem thêm
Tổng đài IP Zycoo CooVox U60
Tổng đài IP Zycoo CooVox U60

Tổng đài IP Zycoo CooVox U60

Tổng đài IP Zycoo CooVox-U60 được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy mô nhân viên lên tới 200 người, và muốn tiết kiệm chi phí khi sử dụng hỗn hợp 2 công nghệ VoIP và analog cũ, nhằm tận dụng được hạ tầng dây dẫn và thiết bị đầu cuối điện thoại analog cũ.

Xem thêm